NEMA Phenolic Canvas Tubes - Thermoset Laminates

 

 

 

Linen Phenolic Tubes Canvas Phenolic Tubes  G10FR4 Tubes  G11 Tubes 
Linen L/ LE Tubes Canvas Canvas Tubes G10FR4 Tubes G11 Tubes
       
G7 Phenolic Tubes  Paper Phenolic Tubes  G5 G9 Phenolic Tubes 
G7 Phenolic Canvas Tubes X, XX, XXX Paper Phenolic Canvas Tubes G5 G9 Phenolic Canvas Tubes